SHOP BÁN HÀNG 

Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên , Hà Nội
Phone: 0935181268
Email: thaidangmhe@gmail.com
Website: phutungtq.com